ll

Kategórie

1.      Výmenné podmienky.

1.1.Prevádzkovateľom výmennej stránky www.nummis.eu je spoločnosť  Ando – SK s.r.o., Pod Krámovou 2858/10, 066 01 Humenné, IČO 50157621, DIČ 2120207056, zapísaná na Okresnom súde Prešov oddiel Sro, vložka 32442/P-Zbl.

1.2.Internetová stránka www.nummis.eu je určená predovšetkým na výmenu tovaru všetkým zberateľom z oblastí numizmatiky, notafílie a faleristiky. Uvedené ceny sú orientačné z dôvodu ponuky adekvátneho tovaru na výmenu.

1.3.Fotografie resp. skeny ponúkaného tovaru sú zvyčajne autentické. Ilustračné obrázky sa používajú iba ak sa jedná o moderné identické strojovo razené mince (napr. pamätné a obehové mince ČSR, ČSSR, Českej a Slovenskej republiky), príp. moderné bankovky v stave N alebo tovar nízkej hodnoty. V každom prípade záujemca o výmenu má právo požiadať prevádzkovateľa stránky o fotografiu resp. sken skutočného stavu a prevádzkovateľ je povinný fotografiu resp. sken zaslať na schválenie mailom pred zabalením tovaru. Stav ponúkaného tovaru je určovaný zaužívaným spôsobom ( napr. podľa katalógu Novotný, Macho @ Chlapovič, Valovič, World Paper Money, World Coins ), u mincí obvykle proof, 0/0, 1/1, 2/2 resp. 3/3, u bankoviek stav UNC/N, 1/1, 2/2 resp. 3/3. Menej viditeľné vady sú uvedené v popise pri každom tovare (napr. údery na hrane, stopy po ušku pod.).

1.4.V prípade, ak sa obe strany nedohodnú na výmennom obchode vzájomne výhodnom, je možné ponúkaný tovar si zakúpiť podľa obchodných podmienok, uvedených nižšie.

 

2.              Obchodné podmienky.

2.1.        Objednávka - kúpna zmluva.

    2.1.1. Zákazník si objednáva tovar od prevádzkovateľa stránky
www.nummis.eu elektronicky odoslaním vyplneného objednávkového formulára. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných povinných údajov a náležitostí.  Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Objednávka odoslaná prevádzkovateľovi stránky sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle §43a Občianskeho zákonníka. Zákazník má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu najneskôr do 24 hodín od zaslania objednávkového formulára na mailovú adresu.

    2.1.2. Prevádzkovateľ stránky má právo odmietnuť objednávku, ak zákazník opakovane nesplní svoj záväzok prevziať zaslaný tovar, zaplatiť kúpnu cenu alebo nejaví ochotu k spolupráci. Zásielky, ktoré sa vrátia ako nevyzdvihnuté, budú znovu zaslané len na vyžiadanie zákazníka a zákazník nesie náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške. Predávajúci má tiež právo odstúpiť od plnenia zaslanej objednávky, ak sa stane plnenie nemožným a ak sa nedohodne so zákazníkom na novom plnení.

   2.1.3. S konečnou cenou je zákazník oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením. Zákazník je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu vrátane adekvátneho poštovného a balného.Vlastnícke právo k tovaru prechádza na zákazníka po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená zákazníkom pri registrácii. 
2.2. Dodacie a platobné podmienky.

2.2.1.  Zásielky sú odosielané zvyčajne do 5 pracovných dní v závislosti od dostupnosti tovaru na sklade, požiadavky na zaslanie originálnej fotografie resp. skenu a to doporučenou dobierkou prostredníctvom prepravcu Slovenská pošta.

2.2.2 Zákazníkovi sú účtované len skutočné nevyhnutné náklady, spojené s doručením a to podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty a tiež len nevyhnutné náklady spojené s balným podľa druhu tovaru a ceny tovaru (obyčajná listová zásielka, cenný list resp. balíček).

2.2.3.  Všetky uvádzané ceny sú vrátane DPH. Prevádzkovateľ stránky nie je platcom DPH.2.3. Záruka na tovar a reklamačné podmienky.

2.3.1. Na všetok ponúkaný tovar na výmenu resp. predaj sa poskytuje záruku pravosti a záručná doba pri patričnom uskladnení v trvaní min. 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru. Zákazník je povinný chrániť tovar pred mechanickým poškodením, vyvarovať sa nesprávnemu zaobchádzaniu v rozpore s obvyklým spôsobom, neodbornému zásahu a skladovaniu v nevhodných podmienkach.

2.3.2. Zákazník má právo zaslaný tovar vrátiť do 3 dní po prevzatí zásielky, avšak len identický teda totožný s odoslaným tovarom. Forma a spôsob vrátenia resp. náklady spojené s vrátením záležia na vzájomnej dohode podľa dôvodu vrátenia tovaru. 

2.3.3. Zákazník má povinnosť pri preberaní dobierky skontrolovať neporušenosť obalu. V prípade zistenia mechanického poškodenia alebo porušenia obalu pri preberaní dobierky túto skutočnosť oznámi a zaznamená priamo u prepravcu – Slovenskej pošty. Bez takéhoto záznamu s prepravcom sa na dodatočnú reklamáciu obalu aj prepravovaného tovaru neprihliada.   


2.4. Ochrana osobných údajov.

2.4.1. Z dôvodu poskytovania hodnotných služieb prevádzkovateľ potrebuje poznať niektoré osobné údaje zákazníka, pričom rešpektuje jeho súkromie.  Všetky informácie uvedené zákazníkom  sú chránené proti zneužitiu a poskytuje sa garancia, že nebudú poskytnuté tretiemu subjektu, nemôžu byť predmetom obchodu a ich použitie sa zhoduje s literou zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Vyplnením registračného formulára zákazník dáva súhlas na zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov o zákazníkovi a o jeho nákupoch. 

2.4.2. Zákazník má tiež právo kedykoľvek zrušiť svoju registráciu v systéme a prevádzkovateľ ho nesmie ďalej oslovovať a s jeho osobnými údajmi akokoľvek nakladať. 

 

2.5. Záverečné ustanovenie.

2.5.1. Zákazník prehlasuje, že pred vyplnením objednávkového formulára sa oboznámil s týmito výmennými resp. obchodnými podmienkami a zaslaním objednávky s nimi súhlasí. 


Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Hľadať